செவ்வாய், 8 மார்ச், 2016

நீண்ட நெடிய துர்கனவு
எப்பொழுதும் நினைப்பதுண்டு
வாழ்க்கை 
ஒரு நீண்ட நெடிய
துர்கனவோ என்று

என்றாவது ஒரு நாள்
கனவிலிருந்து
எழுந்திடுவேன்
என்று நம்பியதுன்டு

கனவிலிருந்து
எழுந்திருக்க
என்னவெல்லாமோ
செய்தாகிவிட்டது

மரணம்தான் கனவிலிருந்து
எழுந்துக் கொள்ள
ஒரே வழியோ
என்று எண்ணி

மரணிக்க முயற்சித்த
போது
துர்கனவு கலைந்து
எழுந்திருந்தேன்

எப்பொழுதும் நினைப்பதுண்டு
வாழ்க்கை 
ஒரு நீண்ட நெடிய
துர்கனவோ என்று

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக